KOZMUTZA FLÓRA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

Veszprém

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

Köszöntöm intézményünk honlapján!

A Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1986 szeptemberében kezdte megműködését. 1996-ban vette fel Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra nevét.

Intézményünkbe a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján kerülhetnek a különleges gondozást, speciális ellátást igénylő gyermekek.

Több évtizedre visszanyúló sikeres gyógypedagógiai munkát folytatunk a középsúlyos, súlyos, halmozottan sérült óvodás és iskoláskorú gyermekek, tanulók nevelésében- oktatásában. Minden tanulónkat egyéni bánásmódban a közösség fejlesztő erejével, képzett gyógy- és szakpedagógusok irányításával, valamint gyógypedagógiai asszisztensek, gyermek-és ifjúsági felügyelők és a kisegítő személyzet hathatós együttműködésével neveljünk, tanítjuk, segítjük.


Ellátott feladataink

Óvodai nevelés
A gyermekek beszédindítása, kommunikációs készségének kiépítése, szobatisztaságra szoktatás és az iskolai életre való felkészítése játékos tevékenységbe ágyazottan történik.

Fejlesztő nevelés-oktatás
A fejlesztő nevelés-oktatás a tanév rendjéhez igazodó, a tankötelezettség teljes időtartama alatt rehabilitációs célú, az elért fejlődési szakaszokat követő egységes folyamat. A nevelés-oktatás fejlesztési területeinek tartalma tanítási évfolyamokra nem tagolódik, a pedagógiai munka szakaszolása a tevékenység tartalmi kínálatának életkori sajátosságokhoz alkalmazkodó struktúrálásában, koncentrikus bővítésében jelenik meg.

Általános iskola
Az 1-8. évfolyamokon a szűkebb környezetben mindennapi életfeladatok, élethelyzetek megoldására való felkészítés folyik. A nevelési – oktatási folyamat tartalma a közvetlen környezetben való tájékozódás, a kommunikációs készségek fejlesztése, valamint önmaga ellátása készségeinek fejlesztése.

 

Készségfejlesztő iskola
A középfokú nevelés-oktatás, a továbbtanulás alapjainak színtere.

 • A 9-10. évfolyam tanterve az értelmileg akadályozott tanulót oktató-nevelő általános iskolai tanterv koncepcionális és tartalmi folytatása. A 9-10. évfolyam az általános műveltségi és praktikus ismereteket közvetítő tartalmán túl, súlypontosan veszi figyelembe a gyakorlati évfolyamokra való felkészítést. A nevelés-oktatás célja az általános iskolában elsajátított életkezdéshez, pályaválasztáshoz kapcsolódó ismeretek megerősítése, a gyengébb vagy sérült funkciók fejlesztése, kompenzálása, a felnőtt életben elérhető munkatevékenységek iránti motiváció felkeltése, a gyakorlati tevékenységek elsajátításához szükséges kompetenciák, magatartásformák kialakítása, a gyakorlati képzés sikerének megalapozása.

  2 évfolyamos gyakorlati képzéseink:
  háztartástan és életvitel-kisegítő takarító
  kert- és parkápoló-udvaros- habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre nem képes tanulók részére
  szövött tárgy készítő-textil-és fonalmentő- habilitációs célú munkavégzés integrált munkavégzésre nem képes tanulók részére
 • Kollégium
  A kollégiumi nevelőmunka a társadalmi beilleszkedéshez szükséges képességek fejlesztését szolgálja. Ennek során jelentős szerepet kap az egyéni bánásmód, a személyre szabott nevelési eljárások, az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tevékenységformák alkalmazása.

 

Sélley Istvánné
intézményvezető

Tájékoztatás

Tisztelt Szülők! Kedves Gyermekek, Tanulók!

2020. december 7-étől a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium és EGYMI-ben


az általános iskola 2-8. évfolyamán, valamint

az autista csoportban visszatérünk a hagyományos, jelenléti nevelés-oktatásra.


A készségfejlesztő iskola 9-12. évfolyamain és a fejlesztő nevelés-oktatás csoportjaiban a 14/2020. (XI.10.) EMMI határozat alapján marad továbbra is a tantermen kívüli, digitális oktatás:link

Napközbeni felügyeletet biztosítunk a 9-12. évfolyamos, valamint a fejlesztő nevelés-oktatásban tanuló gyermekeknek gyógypedagógiai asszisztensek, gyermek-és ifjúsági felügyelők bevonásával 7-17 óráig.

A kollégiumot 2020. december 7 –étől megnyitjuk a 2-8. évfolyamos tanulóink számára.

Csak egészséges, tünetmentes gyermekeket, tanulókat fogadunk!

2020. december 12. (szombat) az éves munkaterv alapján tanítás nélküli munkanap!
Hazautazás: 2020. december 11. (péntek)


Bővebb információ a titkárságon kérhető: +36-88-561930

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Veszprém, 2020. december 2.                                                      Vezetőség