KOZMUTZA FLÓRA ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

Veszprém

Tájékoztatás

 

A tantermen kívüli, digitális munkarend a tanítási év végéig, azaz június 15-éig érvényben marad, a tanítási év hossza sem változik. Valamennyi iskolai osztályunkban ezt a munkarendet alkalmazzuk.

2020. június 2-ától megváltozik a gyermekfelügyelet rendje: már nemcsak egyes kijelölt intézményekben, hanem valamennyi iskolában meg kell szervezni az adott intézménybe járó gyermekek felügyeletét. Az iskolai gyermekfelügyeletet és ezzel párhuzamosan az étkeztetés lehetőségét június 26-áig kell biztosítania az intézményeknek.

Június 2-től engedélyezik az iskolákban a pedagógusok és tanulók oktatási célú találkozását, a kis csoportos konzultációk, illetve egyéni felkészítések megtartását. Ezeknek célja az elmúlt hónapok tudásának megerősítése, vagy az esetlegesen lemaradó tanulók felzárkóztatása.

A gyermekfelügyeletben résztvevők számára június 2. és 15. között elsősorban felzárkóztató, a tanulásukat támogató tevékenységeket lehet szervezni. Június 16-26. között már a következő tanévre való felkészülésre is sor kerülhet.

Minden tanulónak lehetősége nyílik a napközbeni felügyeletre 2020. június 15-éig 8-17 között, amelyet gyógypedagógiai asszisztensek és a gyermek-és ifjúsági felügyelők, ápolónők látnak el.


2020. május 25-étől, kinyit az óvodánk. Gyógypedagógus, nevelőtanár, gyermek-és ifjúsági felügyelő látják el a napi fejlesztő foglalkozásokat, gondozási teendőket 2020. június 15-éig.

Tömeges rendezvényeket, ballagásokat és tanévzáró ünnepségeket nem lehet szervezni, de a hagyományostól eltérő módon, kisebb létszám mellett, kisebb csoportokban, akár osztályonként megengedett. A bizonyítványok kiadását is hasonlóképpen lehet megszervezni.


2020. június 16-július 10-éig nyári napközit szervezünk a tanulóknak, kizárólag napközbeni ellátással: 8-17 óráig.

Jelentkezni, az étkezési díjat előre kifizetni a nyári napközi idejére a titkárságon lehet.

Vezetőség